Reglementări privind serviciile de găzduire

§ 1.

DEFINIȚII

 1. Activare – lansarea serviciului de găzduire web;
 2. Găzduire WWW – separarea pentru Utilizator de pe serverul găzduit de intername a suprafeței corespunzătoare a serverului de dimensiunea și parametrii specificați în Caietul de sarcini pe care Utilizatorul poate păstra și găzdui datele sale;
 3. Panoul de Administrare – o aplicație prin intermediul căreia Utilizatorul poate gestiona setările Serviciului;
 4. Perioada de abonament – durata serviciului de găzduire web;
 5. Perioada de testare – perioada în care Utilizatorul poate încerca gratuit proprietățile Web Hosting;
 6. Reînnoire – prelungirea serviciului de găzduire web pentru o altă perioadă de valabilitate.

§ 2.

DISPOZIȚII GENERALE

 1. Serviciul de găzduire a site-urilor web este furnizat în baza prezentului Regulament, a Acordului și a Termenilor și Condițiilor generale ale Intername
 2. Prezentul Regulament definește regulile de furnizare a Serviciului de găzduire web de către intername către Utilizator
 3. Datele colectate pe server ca parte a Web Hosting împarte în mod egal toți parametrii serverului pe care se află

§ 3.

CONTRACTAREA ȘI ACTIVAREA SERVICIULUI DE SERVER

 1. Contractul este încheiat pentru o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 luni sau nedeterminată.
 2. Contractul se referă la furnizarea Serviciului de găzduire web cu parametrii specificați în detaliu în Caietul de sarcini, în special în ceea ce privește spațiul de server alocat Utilizatorului, puterea procesorului, cantitatea de date care poate fi trimisă pe parcursul lunii, parametrii de securitate.
 3. Serviciul WWW Hosting este activat în termen de 2 zile lucrătoare de la comandarea Serviciului pentru Perioada de testare.
 4. Perioada de abonament a serviciului se calculează de la data activării serviciului în ziua în care utilizatorul încheie un contract de furnizare a serviciului după perioada de testare.

§ 4.

PERIOADA DE TEST

 1. Utilizatorul poate încerca proprietățile găzduirii web pentru o perioadă de testare de 7 zile, calculată de la data comenzii.
 2. Condiția pentru utilizarea Perioadei de testare este trimiterea comenzii de servicii cu o adnotare conform căreia clientul ar dori să testeze serviciul.
 3. În timpul Perioadei de testare, intername va emite o factură pro forma pentru suma corespunzătoare costului Serviciului în Perioada de abonament aleasă de Utilizator. În cazul în care Utilizatorul, în termen de 3 zile de la încheierea Perioadei de testare, achită factura pro forma către intername, termenul de furnizare a Serviciului va fi prelungit până la sfârșitul Perioadei de abonament stabilite de Părți.
 4. Faptul că Utilizatorul nu plătește facturile pro forma în timpul Perioadei de testare face ca Serviciul de găzduire web să fie blocat după 5 zile de la sfârșitul Perioadei de testare. În cazul în care Utilizatorul nu plătește factura pro forma în termen de 40 de zile de la sfârșitul Perioadei de testare, intername va șterge complet datele Utilizatorului colectate în cadrul serviciului de găzduire web în perioada de testare.

§ 5.

DECLARAȚII, RESPONSABILITATE, DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR

 1. Utilizatorul declară că toate datele furnizate către intername în legătură cu serviciul de găzduire a site-ului sunt adevărate.
 2. Utilizatorul are dreptul deplin de a dispune de spațiul de server care i-a fost alocat și de a-l gestiona prin intermediul contului administrativ.
 3. În niciun caz Utilizatorul nu poate utiliza suprafața de server care i-a fost alocată în cadrul găzduirii web pentru:
  – încălcarea legii, a normelor sociale și morale, a principiilor de conviețuire socială,
  – pătrunderea ilegală în sistemele informatice intername și în alte servere aflate pe Internet,
  – împiedicarea utilizării sau perturbarea utilizării resurselor de sistem sau hardware ale intername pentru alți Utilizatori,
  – trimiterea de Spam,
  – furnizarea de conținut ilicit,
  – întreținerea de site-uri web sau difuzarea de informații despre conținut pornografic și care conțin software ilegal,
  – să stocheze și să partajeze conținut care este considerat în general ofensator,
  – violarea intimității altor utilizatori de internet,
  – streaming de filme, fișiere și servere de jocuri.
 4. Utilizatorul, ca parte a utilizării Serviciului, nu poate utiliza următoarele scripturi / aplicații: Publiker, SEO Adder, esCat, DonLinkage.
 5. intername se angajează să execute în mod corespunzător Serviciul și să execute instrucțiunile legate de Web Hosting trimise de către Utilizator prin intermediul Panoului Clientului, prin poșta electronică sau în scris.
 6. În cazul în care intername obține o suspiciune cu privire la caracterul ilicit al datelor colectate de către Utilizator pe zona de server alocată acestuia sau al activității desfășurate de către Utilizator cu ajutorul serverului, intername poate să se abțină temporar de la furnizarea Serviciului de găzduire web, fără a purta vreo responsabilitate față de Utilizator în acest sens, până la prezentarea de către Utilizator a unor explicații și documente cu privire la faptul că datele sau activitățile Utilizatorului nu sunt ilicite.
 7. Sub rezerva prevederilor Regulamentului general de furnizare a serviciilor intername, intername are dreptul de a rezilia imediat Contractul din vina Utilizatorului în cazul încălcării de către Utilizator a prevederilor paragrafului 5 din prezentul document și de a cere despăgubiri de la Utilizator pentru daunele rezultate în legătură cu încălcarea pe care acesta a comis-o.

§ 6.

PLĂȚI, REÎNNOIREA SERVICIULUI

 1. Serviciul este decontat în perioade anuale.
 2. În cazul în care intername nu va primi Taxa în termenul limită rezultat din Factura Pro forma, intername are dreptul de a bloca Web Hosting.
 3. intername nu este responsabil pentru întârzierile de plată ale oricărui Utilizator care rezultă din timpul necesar pentru înregistrarea tranzacțiilor în contul bancar.
 4. Cu 30 de zile înainte de sfârșitul Perioadei de abonament, intername va emite o factură pro forma către Utilizator cu o perioadă de plată de 30 de zile. Achitarea facturilor pro forma în termenul stabilit are ca rezultat reînnoirea Serviciului.
 5. O altă perioadă de abonament existentă ca urmare a reînnoirii se calculează de la data expirării perioadei de abonament anterioare.
 6. În cazul neachitării facturii pro forma în termen de 7 zile de la data plății, serviciul este blocat. Serviciul poate fi achitat în termen de 40 de zile de la blocarea acestuia, ceea ce va duce la reînnoirea acestuia. În cazul neplății Serviciului în termenul stabilit, toate datele colectate în cadrul serviciului de găzduire web vor fi șterse, iar dacă Utilizatorul nu utilizează alte Servicii oferite de intername – datele sale personale vor fi de asemenea șterse.

§ 7.

DISPOZIȚII FINALE

 1. În ceea ce privește aspectele care nu sunt reglementate în prezentul regulament, se aplică dispozițiile legislației poloneze general aplicabile și termenii și condițiile de furnizare a serviciilor intername.
 2. Regulamentele sunt în vigoare din 2 mai 2008.


Am detectat utilizarea unui instrument de traducere automată a paginilorUtilizarea unor astfel de instrumente poate avea un efect negativ asupra utilizării serviciilor noastre. Vă rugăm să vă asigurați că este activată doar atunci când citiți conținutul în limba dvs. și că traducerea automată este dezactivată atunci când efectuați orice acțiune pe site. Site-ul nostru este disponibil în limba engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, portugheză, română și poloneză. Închideți această fereastră

Cookies

Prin navigarea pe intername.ro, acceptați că folosim cookie-uri. Consultați politica privind cookie-urile și confidențialitatea

SigurCookies